Polityka prywatności

Zgodnie z art. 14 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję co następuje:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jtec Sp. z o. o. z siedzibą w 58-500 Jelenia Góra, ul. Wolności 145;
  2. Inspektor ochrony danych w Jtec Sp. z o. o. nie został powołany;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu sprzedaży towaru i usług, zawieraniu umów, sporządzaniu protokołów odbioru, realizacji rozliczeń oraz serwisu posprzedażowego, na podstawie art.30 ust 1 pkt b ),c),f).
  4. odbiorcą Pani/Pana danych będą upoważnieni pracownicy JTEC;
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej/;
  6. Pani/Pana dane osobowe będę przechowywane przez okres prawnie usprawiedliwionego interesu administratora;
  7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
  9. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem podjęcia współpracy i/lub zawarcia umowy;
  10. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w elektronicznych systemach księgowych.
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem (telefon, faks) oraz środków komunikacji elektronicznej (e-mail) w celu odpowiedzi na moje pytanie.
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem (telefon, faks) oraz środków komunikacji elektronicznej (e-mail) w celu przesyłania ofert handlowych w przyszłości