Pompy galwaniczne

Pompy La Fonte

Pompy z napędem magnetycznym
(magnetic pumps)

Pompy magnetyczne charakteryzują się brakiem powiązania pomiędzy silnikiem a pompą.
Seria MPP, Seria EVT

Pompy z uszczelnieniem mechanicznym
(mechanical pumps)

Oszczędzanie energii i dostępność PP-PVDF. O3 | O4

Pompy pionowe
(vertical pumps)

Oszczędzanie energii, praca na sucho i dostępność  PP-PVDF. V3 | V4

Pompy membranowe
(diaphragm pumps)

Oszczędzanie energii i dostępność PP- PVDF. BX05 | CU15 | MCM | MN8 | BX09 | BX10 |
BX15 | BX26 | BX50 | BX51

Pompy beczkowe
(drum pumps)

Series decanting pumps. PF | TO

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem (telefon, faks) oraz środków komunikacji elektronicznej (e-mail) w celu odpowiedzi na moje pytanie.
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem (telefon, faks) oraz środków komunikacji elektronicznej (e-mail) w celu przesyłania ofert handlowych w przyszłości